พอดแคสต์

ฟัง

เชื่อมต่อกับเพื่อนนักกิจกรรมผู้หญิง/LBQ จากหลากขบวนการ, พักผ่อน, เรียนรู้การดูแลความสุขและสุขภาพนักกิจกรรม

กล่องสมบัติ

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้จากเพื่อนนักกิจกรรมผู้หญิง/LBQ หลากหลายวัย หลากหลายชุมชน และประเด็น นำเสนอแบบเข้าใจง่าย โดยการเมืองหลังบ้าน

เกี่ยวกับการเมืองหลังบ้าน

3women-1
BackyardPol_Logo-small

การเมืองหลังบ้านมุ่งเน้นสร้างขบวนการเฟมินิสต์ที่นำโดยเสียงของคนที่ถูกผลักเป็นชายขอบ โดยเน้นทำงานในด้านความรู้ด้านความสุขและสุขภาพของนักกิจกรรมผู้หญิงและ LBTQ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างสมานฉันท์ระหว่างนักกิจกรรมผู้หญิง/LBTQ จากต่างขบวนการและพื้นที่ โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่มาจากผู้หญิง/LBTQ

วิสัยทัศน์ของเราคือการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเปลี่ยนแปลงข้างในของคนและกลุ่มคนที่เน้นความสุขและสุขภาพ เราเชื่อว่าสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและโครงสร้างสังคม

เวิร์คชอป

บอกเล่าบางสิ่งที่แบ่งปันกันในเวิร์คชอปและวงคุยของเพื่อนนักกิจกรรมผู้หญิง/LBQ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ พลัง และปัญญา

รับฟังและให้คำปรึกษา

พบกับนักบำบัดหรือผู้รับฟังให้คำปรึกษา ทั้งแบบเจอหน้ากัน หรือแบบออนไลน์ (เปิดกล้องวิดีโอ หรือแบบคุยด้วยเสียงอย่างเดียว) ครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือไม่เกินสองชั่วโมง สามารถนัดเจอครั้งต่อๆ ไปได้

ศิลปะบำบัด และกระบะทราย

ศิลปะ สื่อสร้างสรรค์ ตุ๊กตา ทราย เป็นเหมือนตัวช่วยให้เราทบทวนและเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้น บางครั้งดึงเอาญาณทัศนะลึกๆ ของเราออกมา

บำบัดเชิงพลังงาน

การบำบัดเชิงพลังงานเป็นการเยียวยาและปรับสมดุลให้กับระบบพลังงานโดยตรง เช่น เคลื่อนจุดที่ติดขัด ปรับการไหลเวียน ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพทางกาย และส่งผลต่อสภาวะอารมณ์และจิตใจที่เป็นผลมาจากความติดขัดทางพลังงานด้วย

โยคะ การนวดตัวเอง และลมหายใจ

โยคะเพื่อการเยียวยาไม่จำเป็นต้องใช้ท่าที่ยาก สามารถนัดกับผู้สอนทำเดี่ยวแบบออนไลน์ ครั้งละหนึ่งชั่วโมง เหมาะกับผู้ที่กำลังผ่านช่วงเวลายากในชีวิต ซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือไม่แน่ใจว่าทำไมจึงมีความรู้สึกไม่สบายใจ

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.