ดูแลใจก่อน-ระหว่าง-หลัง การเผชิญสถานการณ์ที่กดดันบีบคั้น

หลายคนอาจเดินทางไปร่วมอยู่ในพื้นที่จริงที่เกิดสถานการณ์ขึ้น หรือบางคนอาจเพียงติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นเหตุให้เราอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นั้นร่วมกันได้ เราสามารถใช้แนวทางด้านล่างนี้ในการทบทวน สังเกต และดูแลตัวเองในแต่ละช่วงเวลาได้

คำถามเพื่อทบทวนก่อนเข้าเผชิญสถานการณ์

1. ทบทวนกับตนเองว่า ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามสถานการณ์ หรือทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจและเป้าหมายอะไร อาจเขียนใส่กระดาษเป็นข้อความสั้นๆ หรือบอกเล่าให้เพื่อน คนที่คุณไว้วางใจรับฟัง

2.ทำการประเมินความเสี่ยงที่คุณอาจได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดเพดานความเสี่ยงของตนเองว่า คุณรับมือได้ในระดับไหน และสื่อสารกับเพื่อนหรือคนที่คุณไว้วางใจ เป็นการเตรียมความพร้อมและช่องทางในการรับความช่วยเหลือให้ตัวเอง

3.ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก ความกังวล ความเครียด หรือความกดดันที่เรามี เพื่อทำความเข้าใจสภาพจิตใจพื้นฐานของตนเองในขณะนั้น ด้วยสภาพอารมณ์มีผลต่อการรับมือสถานการณ์

4.เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย เพราะหากร่างกายป่วย ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจเช่นกัน เตรียมการแต่งกายที่ทะมัดทะแมงเหมาะกับสภาพพื้นที่และอากาศ เตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอ

ข้อแนะนำระหว่างอยู่ร่วมในสถานการณ์ หรือในขณะที่ติดตามข่าวสาร

1.ดูแลร่างกายให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ ดื่มน้ำและกินอาหารอย่างเพียงพอ

2.สังเกตสัญญาณทางอารมณ์ความรู้สึก ความเครียดของตัวเองเป็นระยะ หากรู้สึกไม่สบายให้สื่อสารกับเพื่อน หรือบุคคลที่ไว้วางใจ

3.หากรู้สึกไม่สบายใจ โมโห กังวล หรือเครียดในระดับที่มาก ให้สื่อสารกับคนที่ไว้วางใจ และพาตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่สงบ หรือละจากหน้าจอ หายใจเข้าลึกๆ ดื่มน้ำ ขยับร่างกาย เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก อาจระบายให้บุคคลที่ไว้วางใจได้รับฟัง เมื่อรู้สึกดีขึ้นค่อยกลับมายังพื้นที่ทำกิจกรรม หรือการติดตามข่าวสาร แต่หากไม่ดีขึ้นให้ออกมาพักในพื้นที่ปลอดภัยและให้การสนับสนุนสถานการณ์จากระยะไกลแทน

แนวทางดูแลตนเองภายหลังออกจากพื้นที่สถานการณ์ หรือการติดตามข่าวสาร

1.สำรวจอารมณ์ ความรู้สึกหรือภาวะเครียดซึ่งตกค้างจากเหตุการณ์นั้นๆ อาจมีสัญญาณ เช่น การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด นอนไม่หลับ รู้สึกเศร้า กังวลและไม่ปลอดภัย เป็นต้น

2.เทคนิคการจัดการตนเองเบื้องต้น เช่น การดื่มน้ำ/กินอาหารที่ชอบ การทำความสะอาดร่างกาย ทำกิจกรรมที่เราชอบ

3.พักผ่อนให้เพียงพอ อาจดื่มชาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยในการนอนร่วมด้วย จุดเทืยน หรือน้ำมันหอมระเหย ลดกิจกรรมที่กระตุ้นความคิด

4.หากมีเรื่องราวคั่งค้าง ให้ระบายกับบุคคลที่ไว้วางใจ

5.หากยังไม่ดีขึ้นให้เข้ารับคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.