นักกิจกรรม/นักปกป้องสิทธิคือใคร

ใครก็ตามที่กำลังทำบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชน อาจจะเป็นการสร้างความตระหนักถึงสิทธิบางอย่าง ทำให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิ รวมถึงป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิ

หลายคนอาจไม่ได้เรียกตัวเองด้วยชื่อนี้ หรืออาจจะเรียกตัวเองด้วยชื่อนี้ร่วมไปกับชื่ออื่นๆ เช่น คนทำงานภาคสังคม เฟมินิสต์ นักสหภาพ เอ็นจีโอ กระบวนกร นักสันติวิธี นักสิ่งแวดล้อม ชาวบ้าน เจ้าของทรัพยากร ชนเผ่า สื่อ ศิลปิน ทนาย นักศึกษา นักเรียน ฯลฯ พวกเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าการเรียกตัวเองว่านักปกป้องสิทธิหรือนักกิจกรรมสื่อถึงงานหรือตัวตนทั้งหมดของพวกเขา หรือการเรียกตัวเองว่านักปกป้องสิทธิอาจทำให้บางคนตกเป็นเป้าของการคุกคาม

ไม่ว่าเราจะเรียกตัวเองว่าอะไร การปกป้องสิทธินั้นเป็นสิทธิของพวกเรา เพราะเรามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องสิทธิ จัดตั้งขบวนการเพื่อเรียกร้องและยืนยันสิทธิ รวมถึงเปิดโปงความไม่ยุติธรรม และรัฐมีพันธกรณีในการปกป้องนักปกป้องสิทธิทุกคนตามกลไกสิทธิมนุษยชนสากล (แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็นในทางตรงกันข้าม แต่จริงๆ แล้วพวกเขามีหน้าที่ในการคุ้มครองเรา!)

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรมหรือเรียนด้านนี้มาโดยตรง แต่เป็นใครก็ได้ที่กำลังทำบางอย่างเพื่อปกป้องหรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กำลังเรียกสิ่งที่ทำว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน ในทางตรงกันข้าม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่สามารถปกป้องหรือส่งเสริมสิทธิของคนบางกลุ่มแต่ละเมิดหรือปฏิเสธสิทธิของคนอีกกลุ่มได้ (เช่น ปกป้องสิทธิด้านการเมืองและพลเมือง แต่ปฏิเสธสิทธิของผู้หญิง หรือสลับกัน) โดยไมเคิล ฟอร์สต์ ผู้รายงานพิเศษองค์การสหประชาชาติในประเด็นนักปกป้องสิทธิ กล่าวไว้ในประเด็นการนิยามว่าใครคือนักปกป้องสิทธิว่า เกณฑ์ที่ต่ำที่สุดของการนิยามว่าใครคือนักปกป้องสิทธิคือ การไม่ใช้ความรุนแรง

บทความ :

เต๋า ศรัทธารา หัตถีรัตน์

นักกิจกรรม เลสเบียน เฟมินิสต์ คนเคยทำแท้ง

ภาพ :

Auggie Patanukom

อยากเป็นนักวาดภาพประกอบ เบื่อหน่ายกับบทบาททางเพศที่ตายตัว จึงถอนตัวจากทุกสถานะแล้วค้นหาที่ที่อนุญาตให้เราเติบโตได้

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.