“ปูเสื่อ” พอดคาสต์ที่จะชวนมาปูเสื่อนั่งคุย เพื่อดูแล wellbeing ของนักกิจกรรม และพูดคุยประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน

พอดคาสต์ที่จะพูดถึงการดูแลความสุข (wellbeing) ของนักกิจกรรม และประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน เพราะเราเชื่อว่าความไม่เป็นธรรมและอคติทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งที่ลดทอนความสุขและสุขภาพของคนทำงานทุกเพศ และเราเชื่อว่าการดูแลตัวเอง การดูแลเพื่อนร่วมทางของเรา สามารถเป็นส่วนหนึ่งและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้

เราอยากให้เพื่อนร่วมขบวนการของเรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และเราเห็นว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการง่ายๆ บางอย่างได้ทางพอดคาสต์ จึงเป็นที่มาของพอดคาสต์นี้

ชื่อ “ปูเสื่อ” เพราะอยากให้พอดคาสต์มีบรรยากาศของการนั่งพูดคุยบนเสื่อ ทั้งผ่อนคลาย พักผ่อน และเป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ อีกทั้งเสื่อยังเป็นของที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักกิจกรรม นอกจากเสื่อจะอยู่คู่บ้านเราแล้ว เสื่อยังอยู่ตามไซต์ก่อสร้าง ในไร่ ที่เถียงนา เป็นที่นั่งพักของคนทำงาน และยังอยู่บนพื้นถนนช่วยรองรับเรา ที่ไปแสดงออกทางการเมืองเพื่อยืนยันสิทธิของเรา

เสื่อจึงเป็นทั้งพื้นที่ผ่อนคลาย พักผ่อน พื้นที่ดูแล แล้วยังเป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการแสดงออกด้านสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิ

พอดคาสต์ปูเสื่อ แบ่งออกเป็น 5 ช่อง ได้แก่

Screen-Shot-2564-06-25-at-13.44.40

1. ปูเสื่อ “นอน”

ช่องนี้จะพานอน พาฝึกหายใจ โดยเป็นการพานอนในหลากหลายเทคนิค ทั้งแบบพาทำสมาธิ (Guided meditation) พานอนด้วยเสียง ฯลฯ เป็นตีมแตกต่างกันไป เน้นผ่อนพัก เยียวยา ใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ มีภาวะวิตกกังวล เครียด เหนื่อย อยากพัก อยากเติมพลัง กดฟังช่องนี้ นั่งฟัง นอนฟัง และหลับไปได้เลย

signal-2021-04-22-182825_001

2. ปูเสื่อ “เกาหมี”

ช่องนี้จะชวนพูดคุยประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน คุยในเรื่องคันๆ ที่ห้ามพูด เช่น เรื่องประจำเดือน ความสวย ร่างกาย นม จิ๋ม ทำแท้ง ฯลฯ

signal-2021-04-22-182825_002

3. ปูเสื่อ “ดูแล”

ช่องนี้พูดถึงเรื่องประเด็น wellbeing การดูแลตัวเองของนักกิจกรรม/นักปกป้องสิทธิ/คนทำงานทางสังคม การรักษาความปลอดภัยทั้งทางดิจิตัล กาย ใจ องค์รวม การดูแลตัวเองหลังไปม็อบ หรือเมื่อเผชิญสถานการณ์บีบคั้น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักกิจกรรม กลุ่มองค์กรทางสังคมต่างๆ จะได้มีวิธีสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและขบวนการจากข้างใน

signal-2021-04-22-182825_003 (1)

4. ปูเสื่อ “คุย”

ช่องนี้จะชวนเพื่อนนักกิจกรรมผู้หญิง จากหลายประเด็น หลายพื้นที่ และต่างรุ่นต่างอายุ มาคุยถึงเรื่องราวของพวกเขา ทั้งงานการต่อสู้ และชีวิตในฐานะนักกิจกรรม/นักปกป้องสิทธิ แนวคิดในการทำงานและการใช้ชีวิต ตลอดจนวิธีการดูแลตัวเองของพวกเขา เพราะเรามีนักต่อสู้หญิงและคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากมายที่ทำงานและประสบความสำเร็จในประเด็นต่างๆ แต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้รู้จักเขาจริงๆ ในฐานะเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมทาง โดยเราหวังว่าการได้รู้จักเรื่องราวของกันและกันมากขึ้นจะทำให้ขบวนการของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น

Screen-Shot-2564-06-25-at-13.47.26

5. ปูเสื่อ “คสพ.”

ปูเสื่อความสัมพันธ์ ช่องนี้เราจะตอบคำถามประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มักพบกันทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้พวกเรามีทักษะในการดูแลความสัมพันธ์ และตัวเราเองในความสัมพันธ์ ทั้งเรื่องความรัก จะเป็นคู่ เป็นคี่ เป็นกลุ่ม และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน กับคนที่บ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมาก และส่งผลต่อความยั่งยืนของเราแต่ละคนในขบวนการด้วย

ติดตามปูเสื่อ ได้ในหลากหลายช่องทาง

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.