สำรวจการดูแลตัวเอง : ด้วยภาพวาดระบายสี “ดอกไม้ให้ตัวเอง”

ภาพวาดระบายสี “ดอกไม้ให้ตัวเอง” นี้พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อความสุขและสุขภาพของนักกิจกรรม ใช้สำหรับดูในภาพรวมว่า ตัวเราเองจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงได้บ้าง เพื่อให้เราติดกับกับความรู้สึกแย่น้อยลง

ภาพวาดระบายสีการดูแลตัวเอง ยังสามารถทำควบคู่ไปกับ แบบทดสอบ wellbeing 10 ด้าน เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ก็หาวิธีดูแลตัวเองเพื่อเติมความสุขในแต่ละด้านได้ จะได้เห็นว่า เราสามารถหาวิธีดูแลตัวเอง เพื่อให้สมดุลความสุขเรากลับคืนมาได้
ว่าแล้วก็ลองพิมพ์ภาพวาดนี้ออกมา (โหลดออกมาพิมพ์ได้เลย) แล้วเอามือเราแตะบนกระดาษ รับรู้ความรู้สึกที่มือ แล้วเตรียมตัวรดน้ำให้ดอกไม้ ฟื้นความสุขของพวกเรากัน 🙂

หรือจะลองดูวิธีการดูแลตัวเองแบบอื่นๆ ได้ที่
วิธีการฟื้นฟูดูแลตัวเองจากภาวะจมดิ่งหมดพลัง

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.