Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

by Backyard Politics
3women-1
การเมืองหลังบ้านทำอะไร

การเมืองหลังบ้านทำงานเพื่อสร้างขบวนการเฟมินิสต์ที่นำโดยเสียงของคนที่ถูกผลักเป็นชายขอบ

เราขับเคลื่อนงานผ่าน

- องค์ความรู้ด้านความสุขและสุขภาพ (wellbeing) ของนักกิจกรรมผู้หญิงและ LBTQ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- การสร้างสมานฉันท์ระหว่างนักกิจกรรมผู้หญิง/LBTQ จากต่างขบวนการและพื้นที่

- การสร้างองค์ความรู้ที่มาจากผู้หญิง/LBTQ

วิสัยทัศน์ของเราคือ สังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวของคนและกลุ่มคนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง จากการใช้วิถีแบบอำนาจนิยมหรือทุนนิยม ไปสู่วิถีที่นำพาความสุขและสุขภาพมาให้กับคนทำงานทางสังคม
เรื่องราวของชื่อ “การเมืองหลังบ้าน”

หลังบ้านคือ พื้นที่ทำอาหาร ซักล้าง ปลูกผัก เลี้ยงลูก คุยเล่นกับเพื่อนบ้าน ฯลฯ สำหรับพวกเราในภูมิภาคนี้ หลังบ้านคือพื้นที่ค้ำจุนการดำรงชีวิตของคนในบ้าน และคนที่มักอยู่ที่หลังบ้านส่วนมากก็คือผู้หญิง

ขบวนการก็เหมือนกัน เราเรียกร้องยืนยันสิทธิที่หน้าบ้าน หรือที่หน้ารัฐสภา ด้านหลังขบวนการก็มีโซนทำอาหาร วงคุย และพื้นที่พักผ่อน

งานการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมของแต่ละกลุ่ม แต่ละขบวนการ ไม่อาจละทิ้งงานการดูแลคนในกลุ่มหรือในขบวนการ

แต่มันไม่ง่ายที่คนในขบวนการทางสังคมจะดูแลตัวเอง หรือดูแลกัน รวมถึงดูแลผู้หญิงและอัตลักษณ์ที่ถูกผลักเป็นชายขอบในขบวนการ เพราะการเมืองเรื่องอำนาจนิยม และการเมืองเรื่องเพศ เรื่องเหล่านี้ที่ถูกทำให้เป็นเรื่องที่ไร้ความสำคัญ ถูกผลักไปไว้หลังบ้าน คือเรื่องทางการเมืองด้วยเช่นกัน หมายความว่าเราสามารถแก้ไขมันได้ผ่านการทำงานกับทัศนคติและโครงสร้างสังคม

จึงเป็นที่มาของชื่อ การเมืองหลังบ้าน มันหมายถึง การเมืองข้างในตัวเรา ข้างในกลุ่มองค์กรของเรา และข้างในขบวนการของเรา เราอยากให้ขบวนการทางสังคมของพวกเรามีหลังบ้านที่ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข สุขภาพดี มีความหวัง ทำแล้วได้แรง

เราเชื่อว่า ความสุขและสุขภาพของนักกิจกรรมแต่ละคนนั้นสำคัญ เพราะตัวเราแต่ละคนประกอบกัน จึงได้มาเป็นขบวนการ

คุณค่าและวิธีทำงานของเรา

คุณค่าร่วมของเรา ได้แก่
การเรียนรู้ การเคารพความหลากหลาย ความกล้าหาญ ความเป็นธรรม และความปลอดภัย

การเรียนรู้

เราเชื่อในการเรียนรู้ของตัวเราและเพื่อนร่วมขบวนการ เราทุกคนเกิดและโตมาในสังคมอำนาจนิยม เราต่างได้รับมรดกการใช้อำนาจและการเลือกปฏิบัติ ในส่วนตัวเราเอง มันอยู่ในรูปของวิธีคิด ความกลัวลึกๆ ความเกลียดชัง และการใช้อำนาจข่มคนอื่น แม้เราจะพยายามก้าวข้ามมัน ในส่วนของสังคม มันแสดงตัวในโครงสร้างองค์กรไม่แสวงกำไรของพวกเรา วิธีที่พวกเราทำงาน และมีความสัมพันธ์ต่อกัน เราเชื่อว่าการเรียนรู้จะช่วยให้พวกเราก้าวข้ามความไม่เป็นธรรมที่แอบแฝงอยู่ในขบวนการของพวกเรา ไปทีละเรื่อง

ความกล้าหาญ

เพราะความไม่รู้และความไม่เป็นธรรมแฝงตัวอยู่อย่างแนบเนียนในชีวิตประจำวันของเรา ความกล้าหาญในที่นี้คือ ความกล้าที่จะมองเห็นความไม่เป็นธรรมแม้มันจะสั่นสะเทือนความคุ้นชินของเราและคนรอบตัว คือความกล้าที่จะมองเห็นตัวเอง มองเห็นคนที่เราศรัทธา คนที่เรารัก อย่างเป็นจริง เพื่อที่เราจะได้หาวิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้

ความปลอดภัย

นักสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกคนควรสามารถทำงานอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่บริบทและสถานการณ์เอื้ออำนวย ความปลอดภัยในที่นี้รวมถึง สุขภาพระยะยาว สุขภาพจิต สุขภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพความสัมพันธ์กับคนที่บ้าน รวมไปถึงความปลอดภัยทางความรู้สึก อันเกิดจากเกิดจากการที่เราได้รับความเคารพในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่เท่ากัน ถูกมองเห็น และมีคุณค่า

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.