Home กล่องสมบัติ

กล่องสมบัติ

by Backyard Politics
  • ภาพวาดระบายสี “ดอกไม้ให้ตัวเอง” นี้พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อความสุขและสุขภาพของนักกิจกรรม ใช้สำหรับดูในภาพรวมว่า ตัวเราเองจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงได้บ้าง เพื่อให้เราติดกับกับความรู้สึกแย่น้อยลง

  • จิตใจที่ไม่สบาย เมื่อต้องเผชิญเรื่องสะเทือนใจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง หรือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่อง จิตใจและอารมณ์ของเราทำงานหนัก จึงอาจเสียสมดุล หมดพลัง หรือจมดิ่งไปกับความรู้สึกลบๆ และเกิดความเจ็บป่วยทางสภาพจิตใจและอารมณ์ได้

  • ไม่ว่ากี่ครั้งกี่หนฉันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน ฉันจะต้องพูดออกไป ทำให้มันเกิดเป็นคำ และส่งต่อออกไป ถึงแม้พูดแล้วอาจเสี่ยงที่จะแตกหักหรือถูกเข้าใจผิดก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นพูดออกไปก็ยังส่งผลดีกับฉันมากกว่าสิ่งอื่นใด

  • เมื่อพูดถึงคำว่า สุขภาวะ หรือ Well-being หมายถึง ภาวะที่มีความสุข ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ของชีวิต เราจำแนกความสุขออกเป็น 10 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความสัมพันธ์ เพศ จิตวิญญาณ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม-การเมือง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

  • ภาวะหมดพลัง หมดไฟ หรือ burnout มีโอกาสเกิดขึ้นกับนักกิจกรรมหรือผู้ที่ทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะด้วยการทำงานที่เผชิญกับความกดดันอย่างต่อเนื่อง หรือการเผชิญเรื่องราวความรุนแรง และการมีใจอย่างมากกับเรื่องที่ทำ

@2024 Backyard Politics All Right Reserved.